Jaarvergadering 2023

In het gezellige raadscafé van ’t Oale Roadhoes hebben wij op 24 maart jl. met ca. 40 van onze leden de algemene ledenvergadering gehouden. We hebben daarbij kort de ontwikkelingen op gebied van activiteiten, evenementen, commercie en financien belicht alsmede onze belangrijkste uitdagingen voor de komende periode benoemd. 

  • De activiteiten – naast de Clubweekends ook de Snert-, Hemelvaarts en Moostocht alsmede Feestavond – mochten zich verheugen op een ruime belangstelling en sluiten nog steeds goed aan bij de wensen van de leden
  • Naast de traditionele Grenslandmarathon en Boterkoektocht voor de MTB’ers is een derde tocht aan ons programma toegevoegd, te weten de Grensland Graveltoertocht. Verdeeld over deze 3 tochten hebben wij ca. 1.300 toerfietsers een mooie toertocht kunnen aanbieden met uiteindelijk een hoge waardering voor de route en organisatie.
  • Landelijk is een behoorlijke daling te zien van het aantal deelnemers aan toertochten. Wij zijn trots op het aantal deelnemers aan onze tochten maar we zullen voor de komende tochten een tandje bij moeten schakelen om het aantal deelnemers stabiel of, in het geval van de Graveltoertocht, verder te laten groeien
  • Alle leden hebben hun een nieuw clubtenue ontvangen en we konden derhalve ook voor de komende jaren onze nieuwe shirtsponsoren verwelkomen
  • Financieel staat de club er goed voor. Naast de jaarlijkse contributie zorgen de inkomsten uit evenementen en sponsoring voor een stabiele basis. Verder hebben we gebruik kunnen maken van de BOSA-subsidieregeling, dat de forse uitgave voor het nieuwe clubtenue deels compenseerde
  • Het beleidsplan voor de periode 2023-2027 is opgesteld en met de leden gedeeld. Naast de toertochten vormt de groei van het ledenaantal, vooral in de groep onder 40 jaar, de belangrijkste uitdaging van de club. Dat vereist een gezamenlijke inspanning, ook om de doelgroep langs digitale kanalen (Website, Facebook) of anderszins te bereiken
  • Verder mochten we 4 jubilarissen, die al 25 jaar aan de club verbonden zijn, met een mooie bouquet bloemen in het zonnetje zetten. Hulde voor deze fietskanjers ! (op foto van links naar rechts): Jan Oldemeule Ernie Horstman Karl van der Wal Peter Lucas

Image
Image
Presets Color
Download